راهنمای تشخیص شانه ها در تابلو فرش

carpet center logo

تراکم عرضی تابلو فرش به تعداد ریشه (گره رنگ) در یک متر از عرض تابلو فرش را گویند که با شانه مشخص می شود.
چگونه می توانیم شانه ی اصلی و واقعی یک تابلو فرش را به دست آوریم؟
این کاری بسیار ساده است. وقتی می گوییم تابلو فرش ۷۰۰ و یا ۱۰۰۰ شانه است منظور این است که در یک متر عرض آن تابلو فرش، ۷۰۰ گره در تابلو فرش ۷۰۰ شانه و ۱۰۰۰ گره در تابلو فرش ۱۰۰۰ شانه وجود دارد. یعنی شما وقتی به پشت تابلو فرش ۷۰۰ شانه نگاه کنید باید ۷۰ گره در ۱۰ سانتیمتر و یا ۳۵ گره در ۵ سانتی متر آن تابلو فرش وجود داشته باشد.
هر چقدر میزان شانه بیشتر شود اصطلاحا تابلو فرش دستباف گونه به نظر می رسد. به طور خلاصه ساده ترین راه برای تشخیص میزان شانه، زیبایی و یا اصطلاح عامیانه آن واقعی یا نزدیک بودن طرح بافته شده به تصویر اصلی می باشد.