گلدن کارت کارپت سنتر

شاید شما تمایل داشته باشید تابلو فرش را به دوستان خود هدیه بدهید و نگران مورد پسند واقع شدن تابلو فرش از جانب دوستانتان باشید، کارپت سنتر با قراردادن کارتی با نام گلدن کارت در کنار محصول به مخاطب شما این امکان را می دهد که حداکثر تا ۴ روز به وب سایت مراجعه کند و طرح مورد علاقه خود را انتخاب، و تابلو فرش خود را تعویض نماید.